PROJEKTY UNIJNE

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie Jutrzenka Sp. z o.o.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja; Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie udziału technik zwiększy udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Realizacja projektu w okresie od 01.06. 2017 do 31.03. 2018 roku.

Planowane efekty:  W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. zwiększy udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: 246.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99.800,00 zł

 

 

 

Tytuł projektu: Internacjonalizacja Spółki Jutrzenka Dobre Miasto

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja; Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu: Celem projektu jest dostosowanie oferty produktowej do wymagań nowych klientów międzynarodowych. Realizacja projektu w okresie od 01.12. 2017 do 31.10. 2018 roku.

Planowane efekty:  W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. dostosuje swoją ofertę produktową do wymagań nowych międzynarodowych klientów i potrzeb internacjonalizacji.

Wartość projektu: 2.186.314,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 886.968,25 zł

 

 

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.