PROJEKTY UNIJNE

Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.3 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

W wyniku realizacji projektu Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. zwiększyła udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia założonych celów biznesowych i wpłynie na zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.