Logo - Jutrzenka Dobre Miasto

DOFINANSOWANIA

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Kontynuacja tradycji cukierniczych sposobem na wzrost konkurencyjności firmy Jutrzenka Dobre Miasto”.

CELE PROJEKTU jest projektu jest budowania przewag konkurencyjnych poprzez tworzenie nowej oferty produktowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu Warmii i Mazur.

Wartość projektu:  3.686.310,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.678.020,30 zł.

Krówka mleczna

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Nowe podejście do tradycyjnych produktów w Spółce Jutrzenka Dobre Miasto”.

CELE PROJEKTU jest projektu jest budowania przewag konkurencyjnych poprzez tworzenie nowej oferty produktowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu Warmii i Mazur.

Wartość projektu:  3.689.846,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.736.927,62 zł.

Śliwka w czekoladzie na stronę

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności Spółki Jutrzenka Dobre Miasto”.

Celem realizowanym przez Spółkę jest wzmocnienie jej konkurencyjności  poprzez wejście na nowe, międzynarodowe rynki.

Wartość projektu:  200.939,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 47.240,55 zł.

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności Spółki Jutrzenka Dobre Miasto”.

Celem realizowanym przez Spółkę jest wzmocnienie jej konkurencyjności poprzez wejście na nowe, międzynarodowe rynki.

 

Wartość projektu:  241.203,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 166.488,90 zł.

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności Spółki Jutrzenka Dobre Miasto”.

Celem realizowanym przez Spółkę jest wzmocnienie jej konkurencyjności poprzez dostosowanie oferowanych wyrobów cukierniczych do potrzeb nowych międzynarodowych klientów.

Wartość projektu:  2.186.314,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 886.968,25 zł.

Jutrzenka Dobre Miasto SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Zakup komplementarnych usług doradczych sposobem na internacjonalizację oferty Spółki Jutrzenka Dobre Miasto”

Celem realizowanym przez Spółkę jest wzmocnienie jej konkurencyjności poprzez ekspansję na nowe międzynarodowe rynki

Wartość projektu:  839.516,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 580.153,62 zł.

Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. planuje udział w konkursie:

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP Działanie 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Numer naboru: FEPW.01.02-IP.01-001/23.

W związku z planowanym udziałem w konkursie zawracamy się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego oraz opracowania mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. w kierunku przemysłu 4.0.

Treść dokumentu – minimalny zakres dokumentu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu wyboru projektów  Minimalny zakres mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 31.10.2023 na adres: a.stefaniak@jutrzenka-dobremisto.pl

Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. planuje udział w konkursie:

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP Działanie 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Numer naboru: FEPW.01.02-IP.01-001/23.

W związku z planowanym udziałem w konkursie zawracamy się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu technologicznego oraz opracowania mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. w kierunku przemysłu 4.0.

Treść dokumentu – minimalny zakres dokumentu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu wyboru projektów  Minimalny zakres mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 31.10.2023 na adres: a.stefaniak@jutrzenka-dobremisto.pl

zalaczniki

Jutrzenka Dobre Miasto Spółka z o.o. planuje udział w konkursie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP Nabór PEPW.01.04.-IP-01-001/23 w związku z tym ogłaszamy nabór na wyłonienie wykonawcy realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej.

Treść dokumentu – minimalny zakres dokumentu oraz wymogi dotyczące podmiotu świadczącego usługi zgodnie do Regulaminu wyboru projektów dla konkursu FEPW.01.04-IP.01-001/23

Termin składania ofert do dnia 18 sierpnia do godz.9.00.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Oferty wraz z załącznikami należy składać na adres:

a.stefaniak@jutrzenka-dobremisto.pl

załączniki1